Sản phẩm trong giỏ hàng 1

Sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền
22.000đ
36.000đ
22.000đ
Tạm tính: 22.000đ

Để tiến hành đặt hàng đơn hàng phải có giá trị từ 50.000đ

<< Tiếp tục mua sắm