Sản phẩm trong giỏ hàng 1

Sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền
12.000đ
15.000đ
12.000đ
Tạm tính: 12.000đ

Để tiến hành đặt hàng đơn hàng phải có giá trị từ 50.000đ

<< Tiếp tục mua sắm